Thai School Survey 2017
Posted on 2017/07/18 04:07

Thai School Survey 2017

In total we surveyed 766 students from all over Thailand aged between 11 and 19 years. 21% of the students went to private, 79% to public schools. Around two third of the respondents were female.

Read More »

Sprouts School Survey 2016 Gets Published
Posted on 2017/07/18 00:07

Sprouts School Survey 2016 Gets Published

Students in an online survey said teachers traded grades for helping their work, buying tutorials, or sex.

Read More »

Sprouts School Survey 2016
Posted on 2017/07/18 00:07

Sprouts School Survey 2016

แบบสอบถามได้ถูกจัดทำในช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 จากนักเรียนจำนวน 2,919 คน ซึ่งเข้าร่วมผ่านทางเฟสบุค โดยมีช่วงอายุ 12 - 17 ปี จากทุกๆจังหวัดในประเทศไทย ภายใต้เนื้อหาเกี่ยวกับโรงเรียนและคุณครูในโรงเรียน โดยนักเรียน 80% ที่ทำแบบสอบถามมาจากโรงเรียนรัฐบาล และ 20% มาจากโรงเรียนเอกชน 70% เป็นนักเรียนหญิง และ 30% เป็นนักเรียนชาย แบบสอบถาม google docs: data set 1, set 2, set 3

Read More »

Wikipedia Language Rank 2015
Posted on 2017/07/18 00:07

Wikipedia Language Rank 2015

Wikipedia มีบทความที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษมากถึง 4.7 ล้านบทความและตามมาติดๆด้วยภาษาเยอรมันและภาษาฝรั่งเศส ลองกลับมาดูที่ประเทศไทยกันค่ะ ภาษาไทยยังมีเพียงแค่ 90,000 บทความที่ถูกสร้างขึ้นมาจากนักเขียนคนไทยเพียง 296 คนเพื่อประชากรคนไทย 74 ล้านคน ถ้าลองคำนวณดูนั่นหมายความว่า นักเขียน 4 คนจะผลิตบทความเพื่อนคนไทย 1 ล้านคน อัตราส่วนนี้ในภาษาอื่นมีดังนี้ค่ะ 180 สำหรับภาษาสันสกฤต, 29 ภาษาญี่ปุ่น, 21 ภาษาอังกฤษ และปิดด้วย 0.5 ต่อ 500 ล้านคน ของภาษาฮินดี!

Read More »

"We want new content"
Posted on 2017/07/18 00:07

"We want new content"

ผลการสำรวจชี้ว่า 98% ของเด็กไทยต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาการสอน โดยหลายคนระบุว่าควรต้องสอดแทรกทักษะที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานและชีวิตจริงเข้าไปในหลักสูตร ในขณะที่บางส่วนอยากให้โรงเรียนเน้นสอนการคิดเชิงวิพากษ์และทักษะการวิเคราะห์ เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเอง

Read More »

17% do not Live with Their Parents
Posted on 2017/07/18 00:07

17% do not Live with Their Parents

ผลการวิจัยจากรัฐบาลไทย และ UNICEF พบว่า 17.5% ของเด็กไทยในภาคอีสาน ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ เพราะพ่อแม่ของพวกเขาต้องย้ายถิ่นฐานไปทำงานที่อื่น

Read More »

96% Read and Write
Posted on 2017/07/18 00:07

96% Read and Write

จากการสำรวจล่าสุดในปี 2010 พบว่า 96% ของคนไทยอายุเกิน 15 ปีสามารถอ่านออกเขียนได้ ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน มีเพียงประเทศสิงคโปร์เท่านั้นที่อยู่ในระดับไล่เลี่ยกัน

Read More »

The 400% Growth Potential
Posted on 2017/07/18 00:07

The 400% Growth Potential

มีการศึกษากล่าวว่า GDP ของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นกว่า 400% ถ้าหาอย่างน้อยเด็กๆอายุ 15 ปีของเราได้รับการศึกษาตามระดับมาตราฐานสากล ผลการศึกษานี้มาจากจากกลุ่มนักคิดของประเทศร่ำรวยที่พัฒนาแล้ว ซึ่งถูกเขียนขึ้นโดย Eric Hanushek แห่งมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด และ Ludger Woessmann แห่งมหาวิทยาลัยมิวนิคประเทศเยอรมันนี โดยเปรียบเทียบจากผลการเรียนวิชาเลขและวิทยาศาสตร์ของเด็กวัย15ปีและประเทศไทยของเราถูกจัดอยู่ในอันดับที่47ของโลกจากนั้นจึงนำมาคำนวนกับแนวโน้มการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ.

Read More »

Poor Financial Literacy
Posted on 2017/07/18 00:07

Poor Financial Literacy

ข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุว่านักเรียนไทยมีความรู้ด้านการเงินต่ำ เมื่อเทียบกับนักเรียนจากเซี่ยงไฮ้ ซึ่งทำคะแนนได้สูงมาก เพราะพวกเขาไม่ได้เรียนเรื่องการเงินพื้นฐานแค่เพียงในวิชาคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่ยังได้เรียนทั้งในวิชาสังคมศาสตร์และจริยธรรมอีกด้วย จากผลการทดสอบของปิซา เด็กไทยอายุ 15 ปียังทำคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย ดูสรุปรายงานได้ที่นี่

Read More »

Teachers: 84 Days Admin, 116 Teaching
Posted on 2017/07/18 00:07

Teachers: 84 Days Admin, 116 Teaching

ผลการสำรวจในปี 2014 จัดทำโดยสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) เผยให้เห็นว่าครูไทยใช้เวลาทำงานเฉลี่ย 84 วันจากเวลาทำงานทั้งหมด 200 วันไปกับกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอน

Read More »