Poor Financial Literacy

Poor Financial Literacy

ข้อมูลจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุว่านักเรียนไทยมีความรู้ด้านการเงินต่ำ เมื่อเทียบกับนักเรียนจากเซี่ยงไฮ้ ซึ่งทำคะแนนได้สูงมาก เพราะพวกเขาไม่ได้เรียนเรื่องการเงินพื้นฐานแค่เพียงในวิชาคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่ยังได้เรียนทั้งในวิชาสังคมศาสตร์และจริยธรรมอีกด้วย จากผลการทดสอบของปิซา เด็กไทยอายุ 15 ปียังทำคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย ดูสรุปรายงานได้ที่นี่

According to the Thailand Development and Research (TDRI), a think tank, Thai students score low on financial literacy. Students from Shanghai score super high as they learn basic finance not only in math but also in social science and ethics class. On the supplement PISA test on the subject matter, Thai 15 year olds scored below average.

Source