The 400% Growth Potential

The 400% Growth Potential

มีการศึกษากล่าวว่า GDP ของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นกว่า 400% ถ้าหาอย่างน้อยเด็กๆอายุ 15 ปีของเราได้รับการศึกษาตามระดับมาตราฐานสากล ผลการศึกษานี้มาจากจากกลุ่มนักคิดของประเทศร่ำรวยที่พัฒนาแล้ว ซึ่งถูกเขียนขึ้นโดย Eric Hanushek แห่งมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด และ Ludger Woessmann แห่งมหาวิทยาลัยมิวนิคประเทศเยอรมันนี โดยเปรียบเทียบจากผลการเรียนวิชาเลขและวิทยาศาสตร์ของเด็กวัย15ปีและประเทศไทยของเราถูกจัดอยู่ในอันดับที่47ของโลกจากนั้นจึงนำมาคำนวนกับแนวโน้มการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ.

Accordingly to this study Thai GDP would grow by 400% if only all 15 year olds would achieved a decent level of basic education. The report was published by the OECD, a rich countries think thank, and written by Eric Hanushek from Stanford University and Ludger Woessmann from Munich University. It compared the results of 15 year olds in Math and Science, ranked Thailand no 47 globally and then calculated the potential in economic growth.

Source